Her er du: > Kurser eksterne > DASG
UVM
T3
DTU
 

Fagsamarbejde mellem Samfundsfag A og Matematik - i samarbejde med forskere fra SDU 

Print

Tidspunkt:Fredag d. 1. september 2017 - lørdag d. 30. september
Sted:Skolebaseret
Pris:Ca. 7.000,- kr.
Tilmeldingsfrist:Fredag 28. april 2017
Arrangør:DASG

 

Hvordan anvender vi det faglige samspil mellem samfundsfag og matematik, og hvordan øger vi derved elevernes kompetencer i både samfundsfag og matematik?

Baggrund og formål

DASG afprøver i disse år en ny kursusform - en skolebaseret samarbejdsmodel mellem lærere, skoleledelser og fagdidaktikere - med henblik på at imødekomme lokale ønsker for udvikling af skolen og undervisningen.

Nærværende projekt har som mål at styrke elevernes kompetencer i både samfundsfag og matematik gennem udvikling af samarbejdet mellem disse fag i studieretninger med samfundsfag A.

Intentionen er således at understøtte en skoles faglige og didaktiske udviklingsønsker vedrørende samarbejdet i studieretningerne.

Indhold og årshjul

Projektet forløber over et skoleår og henvender sig til par af lærere, der underviser samme studieretningsklasse i henholdsvis samfundsfag A og matematik.

Deltagerne skal udvikle mindst ét undervisningsforløb pr. semester, der involverer begge fag. I første omgang diskuteres forløbene med kolleger og afprøves i egen undervisning og siden stilles de til rådighed for de andre deltagere i projektet.

Bip Mat figur

Figuren ovenfor illustrerer forløbet af projektet hen over skoleåret. Det indledes med et orienteringsmøde på Syddansk Universitet, Odense (lokale U153) fredag den 21. april kl. 14 - 16. Til dette møde indbydes to-tre repræsentanter for hver deltagende skole, heriblandt en repræsentant for skolens ledelse.

Inden den første workshop, som forventes afholdt i september, skal hver af deltagerne have gjort sig nogle overvejelser om det første undervisningsforløb, der skal indgå i projektet. Projekterne er individuelle, men det er et væsentligt led i det samlede udviklingsprojekt, at deltagerne på den enkelte skole - og gerne også på tværs af skolerne - samarbejder og deler deres erfaringer. Derved kan projektet bidrage til at opbygge et professionelt læringsfællesskab.

På de fælles møder (markeret med "Workshop" på figuren) mødes alle lærere tilknyttet projektet og deler deres viden og erfaringer. Der vil desuden være en række faglige og fagdidaktiske oplæg fra de forskere, som DASG samarbejder med i dette projekt, dvs. lektor, Ph.d. Torben Spanget Christensen og hans medarbejdere ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet.

Forskerne fra SDU fungerer som sparringspartnere/coaches for deltagerne i projektet. Det indebærer bl.a., at forskerne deltager i en lokal workshop på den enkelte skole (eller eventuelt - afhængigt af deltagernes geografiske fordeling - på naboskolen) en gang pr. semester, og at de kan kontaktes gennem hele forløbet med henblik på råd og vejledning.

Projektet afsluttes primo maj med et fælles møde, hvor deltagerne præsenterer deres undervisningsforløb for hinanden.

Forventninger til deltagerne og skolerne

Deltagerne forventes at involvere sig i en lokal faglig dialog, således at projektet bliver kendt i skolens faggrupper i samfundsfag og matematik.

Det skal understreges, at projektet er et længerevarende arbejdsforløb. Det er derfor vigtigt, at deltagerne gør sig tanker om, hvad de har lyst til og behov for at arbejde med.

Alle deltagere forpligter sig til at benytte et SDU-sharepoint til kommunikation. Ved årets afslutning afleverer alle deltagere en kort rapport over årets arbejde, og rapporten lægges derefter på DASG's hjemmeside til inspiration for andre lærere.

Skoler betaler kursusafgift og transportomkostninger for deltagerne. Kursusafgiften forventes at være ca. 7.000 kr. pr. deltager - afhængig af, hvordan kursusforløbet kan afvikles.

Den enkelte lærers deltagelse aftales mellem den pågældende og skolens ledelse. DASG forventer, at omfanget af den arbejdsindsats, som deltagerne skal yde, ligeledes aftales på skolen.

Hvem kan deltage

I skoleåret 2017/2018 vil udviklingsprojektet - under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning - blive gennemført i samarbejde med en række gymnasier på Fyn, i Trekantsområdet og på Vestsjælland. Projektet er ikke åbent for yderligere tilmelding.

Kontakt

Torben Christoffersen, DASG, torben@zuhause.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk