Her er du: > Kurser eksterne > DASG
UVM
T3
DTU
 

Innovation i naturvidenskab - i samarbejde med forskere fra DTU 

Print

Tidspunkt:Fredag d. 1. september 2017 - lørdag d. 30. september
Sted:Landsdækkende
Pris:Ca. 6.000,- kr.
Overnatning ca. 1.300,- kr. pr. nat
Tilmeldingsfrist:Fredag 28. april 2017
Arrangør:DASG

 

Baggrund og formål

I den nye gymnasielov indgår det, at eleverne skal lære at arbejde kreativt og innovativt. Det er vigtigt, at vi i de naturvidenskabelige fag er med til at vise eleverne, hvordan innovation kan inddrages i en naturvidenskabelig sammenhæng. Forhåbentlig kan kursusdeltagerne være med til at sætte dagsordenen for innovation på gymnasierne.

Indhold

Kurset er udviklet i samarbejde med professor Per Boelskifte og lektor Claus Thorp Hansen, Institut for Mekanisk Teknologi, DTU, der begge underviser på DTU-uddannelsen Design & Innovation.

Det overordnede kursusmål er at ruste gymnasielærere i naturvidenskab til at arbejde med innovation både i deres eget fag og i samarbejde med lærerkolleger i andre fag, herunder at igangsætte og styre innovationsprocesser, at sikre det faglige indhold i elevernes innovationsforløb og at sørge for, at elverne lærer at dokumentere såvel opnåede resultater som selve innovationsprocessen:

  • Innovationsbegrebet og innovative kompetencer, set i gymnasial pædagogisk kontekst
  • Kreative metoder, bl.a. forskellige former for brainstorm og de Bono's tænkehatte
  • Metoder til systematisk idegenerering, bl.a. morfologi og variationsmetoder
  • Evaluering/vurdering af opnåede innovationsresultater og af innovationsprocessen
  • Udvikling af en boot camp om innovation og grundlæggende innovative teknikker på skolen

I hver kursusdel vil der være korte oplæg, øvelser i systematisk idegenerering, øvelser i både enkeltfaglig og flerfaglig innovation. I månederne mellem de to kursusdele forventes deltagerne at arbejde med deres projekt i egen undervisning.

Hvem kan deltage

Lærere, som underviser i biologi, bioteknologi, fysik, kemi eller naturgeografi. Det vil være en fordel, hvis lærerne på den enkelte skole tilmelder sig i grupper af to eller tre, der kan være fælles om at udvikle et undervisningsforløb, der kan anvendes i et eller flere fag.

Forventninger til deltagerne og skolerne

Deltagerne skal bidrage til at udvikle et undervisningsforløb samt efterfølgende arbejde med undervisningsforløbet på egne hold. Arbejdsindsatsen forventes at svare til tre kursusdage samt forberedelse i projektet.

Skolen betaler kursusafgift og transport for lærerne samt eventuel overnatning.
DASG forventer, at omfanget af den arbejdsindsats, som deltagerne skal yde, aftales på skolen. Skolen sørger for, at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse.

Projektets tilbud

Projektet planlægges som to dages internatkursus den 23. - 24. november 2017 og én kursusdag den 8. marts 2018. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling.

Kontakt

Jakob Schiødt, Nærum Gymnasium, jsc@nagym.dk

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk