Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

0824 Matematik i forandring - kom godt i gang med reformen 

Print

Tidspunkt:Torsdag d. 17. august 2017, 12:00 - torsdag d. 15. marts 2018, 16:00
Sted:Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1
8000 Aarhus
Pris:8.750,- kr.
Tilmeldingsfrist:Torsdag 1. juni 2017
Arrangør:Matematiklærerforeningen i samarbejde med Københavns Universitet

 

Formål

Formålet med kurset er, at hjælpe både erfarne og nye lærere godt i gang med at udvikle undervisningsforløb rettet mod de nye målbeskrivelser for matematikundervisningen på alle tre niveauer. Der vil blive arbejdet med: lineære modeller i grundforløbet, vektorer i to dimensioner til alle niveauer, sandsynlighedsteori og diskret matematik med bl.a. kombinatorik. Deltagerne vil herudover få sparring og vejledning til at fordybe sig yderligere i et emne, de selv vælger.
De forløb deltagerne selv udvikler, vil naturligvis være tilpasset de læreplaner som deltagerne underviser efter. Fx er der vide muligheder for et emne til diskret matematik. Dermed henvender kurset sig også til andre gymnasiale uddannelser og ikke kun STX.
Kurset begynder med en introduktion til nye tilgange til undersøgelsesbaseret matematikundervisning, herunder praktiske værktøjer til at udarbejde og justere forløb med fokus på elevernes undersøgende virksomhed, når der undervises i nye emner. Forløbene vil i særlig grad understøtte elevernes udvikling af begrebsforståelse gennem problemløsningsopgaver, der styrker deres ræsonnements- og kommunikationskompetencer. Forløbene vil desuden støtte forberedelsen af eleverne på de nye tiltag i både den skriftlige og mundtlige eksamen. Forløbene udvikles i mindre grupper på hvert hold (4 forløb pr. gruppe). Undervejs udleveres mindre stofdidaktiske materialer over aktuelle emner.
Endelig arbejdes der på at forberede deltagerne til at dele deres udbytte, herunder de udviklede forløb, med deres faggruppe på egne skoler. Det kan i den forbindelse være en god ide at komme mere end én lærer fra hver skole, men det er ikke et krav.

Program

24. aug. 2017
Kl. 12:00 - 16:00
Introduktion af designværktøj med eksempler på gennemprøvede undervisningsforløb med tilhørende elevarbejder; første øvelse med selv at udvikle "matematisk landkort" til et eksisterende forløb.
 
Hjemme Færdiggør landkort for eksisterende forløb. Første ressourcer til et forløb om vektorer i to dimensioner; påbegynde nyt design.
 
21. sept. 2017
Kl. 12:00 - 16:00
Del færdige landkort til første forløb og "lån idéer" fra hinanden.
Oplæg om realisering af forløb. Arbejde videre med forløb om vektorer. Dagen slutter med en præsentation og feedback på forløbene om vektorer.
 
Hjemme Afprøv forløbet til grundforløbet så vidt det er muligt. Færdiggør forløb om vektorer.
 
2. nov. 2017
Kl. 12:00 - 16:00
Erfaringsopsamling. Præsentation af færdige forløb. Oplæg om kollegasparring og dennes betydning for realiseringen af forløb. Planlægning af undervisningsobservation. Stofdidaktisk oplæg om sandsynlighedsteori og første brainstorm over idéer til forløb om sandsynlighedsteori.
 
Hjemme Afprøvning af forløb om vektorer, så vidt det er muligt - på nær den der observeres næste gang. Arbejde med ressourcer til forløbet om sandsynlighedsteori og første udkast hertil.
 
23. nov. 2017
Kl. 12:00 - 16:00
Fælles undervisningsobservation og efterfølgende refleksion af forløb om vektorer. Præsentation og feedback på forløb om sandsynlighedsteori. Planlæg næste undervisningsobservation. Stofdidaktisk oplæg om diskret matematik.
 
Hjemme Færdiggør forløb om sandsynlighedsteori med online vejledning. Prøv forløbet af så vidt det er muligt. Find ressourcer til diskret matematik.
 
18. jan. 2018
Kl. 12:00 - 16:00
Fælles undervisningsobservation og refleksion om sandsynlighedsteori. Påbegynd udviklingen af forløb om diskret matematik.
 
Hjemme Færdiggør forløb om diskret matematik med online vejledning.
 
8. feb. 2018
Kl. 12:00 - 16:00
Præsentér de færdige forløb om diskret matematik og lån idéer fra hinanden. Færdiggør forløb om diskret matematik. Brainstorm om idéer til valgfrie forløb.
 
Hjemme Udarbejd det valgfrie forløb med "videns landkort" og ressourcer under online vejledning.
 
22. marts 2018
Kl. 12:00 - 16:00
Præsentation og sparring omkring de valgfrie forløb samt færdiggørelse af disse. Sidste halvdel af undervisningsgangen bruges på at sikre delbarheden af de udviklede forløb med de øvrige kursusdeltagere og egne kollegaer. Introduktion og diskussion af metoder til at dele viden og nye forløb med egen faggruppe.

Undervisere

Britta Eyrich Jessen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Carl Winsløw, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Praktiske oplysninger

Kurset forløber over 7 torsdage fordelt fra august 2017 - marts 2018.
Kurset oprettes ved mindst 40 tilmeldte.

Målgruppe

Matematiklærere på landets gymnasier (STX, HF, HHX, HTX).

Kontakt

Christina Cæsarsen, cc@fjerritslev-gym.dk
Britta Eyrich Jessen, britta.jessen@ind.ku.dk
 

 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk