Her er du: > Forlag > KemiForlaget > Ekstra materialer
 

Kemiopgaver

Kemiopgaver af Preben Albertsen og Carsten Holmboe er beregnet til brug i gymnasiale uddannelser med kemi på B- og A-niveau både på valgfag og studieretningsforløb. Kemiopgaver giver mulighed for at udfordre eleverne netop indenfor de i bekendtgørelsen af ...læs mere

Kemisk termodynamik

Hæftet Kemisk Termodynamik er blevet til på baggrund af undervisningsnoter, som lektor Carsten Holmboe igennem en årrække har benyttet i sin kemiundervisning. Kernestoffet på A-niveau i termodynamik gennemgås i en elevvenlig fremstilling krydret med persp ...læs mere

Bioteknologi A - et overblik

Omfanget er 96 sider (B5-format) og farvetryk. Bioteknologi A er udarbejdet med det formål at skabe et hæfte, som dækker de faglige hovedområder der udgør kernestoffet til den skriftlige eksamen i faget Bioteknologi A. Formler og tekst præsenter ...læs mere

Energi - Fossile brændstoffer, bioethanol og biodiesel

Hæftet her er oprindeligt skrevet som noter til kemiundervisningen i forbindelse med den naturvidenskabelige faggruppe på hf. Noterne er skrevet til et forløb om energi i meget bred forstand. Hæftet er yderligere lavet ud fra en filosofi om, at man lære ...læs mere

HTX-opgaver Kemi 09-12

Hæftet indeholder skriftlige studentereksamensopgaver stillet til htx Kemi A i årene 2009-2012. Teksten fremstår i den originale form og til alle opgavesættene er bilag 1, som er nødvendig for at løse opgaverne, også trykst i hæftet. De resterende bilag f ...læs mere

Studentereksamensopgaver 06-10

Den 'lille studentereksamensopgavesamling' er en forlængelse af de tidligere studentereksamenspublikationer, som KemiForlaget har udgivet, og indeholder alle de sæt, der er stillet til skriftlig Studentereksamen (stx) på A-niveau og i Studieretningsgym ...læs mere

Fast-fase ekstraktion

Hæftet indeholder en teoretisk gennemgang af kromatografi-metoden generelt og af fastfaseekstraktion specielt med særlig vægt på de intermolekylære vekselvirkninger, som optræder. Eksperimenterne, er så simple at de kan benyttes på alle niveauer afhæng ...læs mere

Spektroskopi

Spektroskopi - molekylernes fingeraftryk giver en solid introduktion til tre af de mest anvendte spektroskopiformer, nemlig infrarød- (IR), kernemagnetisk resonans- (NMR) og massespektroskopi(MS). Under materialer kan du blandt andet finde endnu et k ...læs mere

Primærproducenter

Primærproducenter - Kemi af Benthe Schou er blevet til på baggrund af noter til den naturvidenskabelige faggruppe i HF. Hæftet omhandler den grundlæggende kemi i et tema om planternes behov og om deres krav til omgivelserne, og hvordan mennesket kan påvir ...læs mere

Kost og Ernæring

Hæftet er oprindeligt skrevet som noter til kemiundervisningen i forbindelse med den naturvidenskabelige faggruppe på hf. Noterne er lavet til et emne om "Befolkning, sundhed, fødevarer og fødevareproduktion". Under materialer kan du finde en ...læs mere

Kemi for Tiden

Kemi For Tiden er en samling af materialer der omhandler aktuelle emner indenfor forskningsverden. Artiklerne har været bragt i Dansk Kemi. Materialet er udviklet i tæt tilknytning til Kemi Forlaget. Du kan finde en større mængde materiale fra temanu ...læs mere

Kemi der virker

Udsnit af forordet: Alle har prøvet at have ondt og forsøgt at få smerterne væk med et lægemiddel. Denne fælles baggrund er udgangspunktet for teksten, men den er drevet frem af egen nysgerrighed og en oplevelse af elevernes interesse for emnet. Intent ...læs mere
 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk